Chương trình đào tạo dành cho quản lý giám sát (TWI)

Giới thiệu
 • TWI - chương trình đào tạo các Kỹ năng Quản lý Thiết yếu dành cho Quản lý, Giám sát đội nhóm.
 • Các chương trình của TWI có khởi nguồn tại Mỹ từ những năm 1940. TWI được xem là nhân tố quan trọng trong Chiến tranh thế giới II.
 • TWI đã đươc áp dụng rất thành công tại Nhật Bản từ những năm 1950, được xem là tiền đề của chương trình Sản xuất tinh gọn, Lean Manufacturing System hay Toyota Production System. TWI được xem là một bí mật thú vị giải thích lý do thất bại thường gặp trong hành trình Lean của các doanh-nghiệp-ngoài-Toyota. Một trong những bí mật được tìm ra là TWI đã được sử dụng từ những thời kỳ đầu của Lean, tạo một nền tảng vững chắc trong lực-lượng-lao-động. Điều này đã giúp Toyota xây dựng được nền tảng căn bản vững chắc trong hành trình cải tiến CON NGƯỜI – CHUẨN HÓA – CẢI TIẾN LIÊN TỤC
 • TWI cũng đã được áp dụng rất thành công tại ở Châu Âu, New Zealand, Hàn Quốc, Malaysia và nhiều nơi khác trên thế giới.
 • Các chương trình TWI hiện đang tiếp tục được phát triển sâu rộng trên thế giới tại nhiều doanh nghiệp trong hành trình Cải tiến liên tục.
Phương pháp đào tạo
 • Thuyết trình Power Point, thuyết trình nhóm
 • Tham gia thảo luận, hướng dẫn, kèm cặp qua việc thực hành kết nối đến công việc thực tế (trò chơi, bài tập)
 • Xem video clip minh họa, đóng vai và diễn kịch
 • Xử lý tình huống thực tế và kèm sách tham khảo
 • Kể chuyện/Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
 • Từng học viên sẽ được thực hành giảng dạy và được góp ý, chỉnh sửa ngay tại lớp
Nội dung
 • ĐÔI NÉT GIỚI THIỆU VỀ TWI

  • TWI là gì?
  • Lợi ích của TWI
  • Phương pháp 4 bước trong TWI
  • Người quản lý giám sát (supervisor) là ai?
  • 5 yêu cầu dành cho một người giám sát giỏi
 • HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC

  • Mục đích của JI
  • Bằng cách nào để phát triển nhân sự của bạn?
  • Bốn bước để hướng dẫn công việc
  • Bốn bước để đạt được sự sẵn sàng
  • Làm sai công việc – những bước trọng điểm, chính yếu và nguyên nhân
  • Lịch trình đào tạo
  • Hướng dẫn đặc biệt về các vấn đề thường gặp và phương pháp xử lý chúng
  • Chuẩn hóa công việc và giải quyết vấn đề
  • Bằng cách nào để triển khai ứng dụng JI
  • Thảo luận
  • Thực hành trình diễn bởi những học viên
 • PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC

  • Mục đích của JM
  • Công việc hiện tại và công việc mới
  • 04 bước để cải tiến phướng pháp làm việc
  • Bảng Job Breakdown
  • 5W & 1H
  • Loại bỏ, kết hợp, sắp xếp lại và đơn giản hóa
  • Bảng đề xuất cải tiến phương pháp làm việc
  • Sự chống đối
  • Thảo luận
 • QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC

  • Mục đích của quan hệ công việc
  • Sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của người quản lý giám sát
  • Nền tảng cho quan hệ tốt
  • Các mối quan hệ cá nhân
  • Nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh các vấn đề, mâu thuẫn
  • Bốn bước để tạo mối quan hệ công việc
  • Thảo luận
Thời lượng
4 ngày

Hình ảnh

Video clip

Fan page Facebook