Kỹ năng mềm

Xây dựng tinh thần đồng đội

Mục tiêu
 • Người tham gia hiểu được giá trị vô giá của sự đoàn kết, làm việc với tinh thần đồng đội.
 • Hiểu được giá trị của cá nhân, tầm quan trọng của tập thể, mục tiêu chung mà tổ chức cần đạt được.
 • Các cá nhân trong đội biết được những xung đột có thể xảy ra, chia sẻ ý kiến, quan tâm và tôn trọng lẫn nhau.
 • Biết tôn trọng bản thân, yêu quý đồng nghiệp, ý thức trách nhiệm cùng nhau làm việc để đạt được mục tiêu chung.

Xem tiếp...

Kỹ năng đàm phán - thương lượng hiệu quả

Mục tiêu
 • Nâng cao tối đa khả năng đàm phán qua việc áp dụng hiệu quả những kỹ năng đàm phán hiện đại, phù hợp với các tình huống đàm phán khác nhau.
 • Am hiểu các nguyên tắc, chiến lược đàm phán.
 • Phòng ngừa và tránh các lỗi nghiêm trọng trong đàm phán.

Xem tiếp...

Kỹ năng huấn luyện chuyên nghiệp

Mục tiêu
 • Học viên nắm bắt được quy trình đào tạo - huấn luyện chuyên nghiệp
 • Biết chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp trước khi đào tạo - huấn luyện
 • Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ giảng dạy
 • Biết cách tổ chức các hoạt động đa dạng, hấp dẫn trong các khoá huấn luyện
 • Biết cách trình bày lôi cuốn học viên tham dự sôi nổi suốt chương trình đào tạo.
 • Biết kiểm soát môi trường huấn luyện một cách hiệu quả.
 • Biết cách đánh giá hiệu quả của khóa đào tạo - huấn luyện.

Xem tiếp...

Nhà lãnh đạo 360°

Mục tiêu
 • Giúp các nhà quản lý nhận thức được tầm quan trọng của việc lãnh đạo toàn diện
 • Giúp các nhà quản lý tránh được những ngộ nhận và ý thức được những thách thức phải đương đầu để phát triển khả năng lãnh đạo của bản thân
 • Biết được nguyên tắc lãnh đạo các cấp

Xem tiếp...

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả

Mục tiêu
 • Cung cấp kiến thức và phương pháp để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả
 • Giúp học viên phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Đánh thức tiềm năng sáng tạo của học viên để có thể giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
 • Thông qua giải quyết vấn đề hiệu quả, học viên sẽ biết tổ chức công việc một cách hiệu quả nhất.

Xem tiếp...

Lãnh đạo và giám sát hiệu quả

Mục tiêu
 • Các nhà quản lý cấp trung sẽ biết cách lãnh đạo và giám sát đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả
 • Hiểu rõ cách tổ chức đội ngũ nhân viên hiệu quả
 • Biết cách động viên đội ngũ nhân viên làm việc tích cực
 • Biết cách đánh giá việc thực hiện của đội ngũ nhân viên

Xem tiếp...

Quản lý xung đột

Mục tiêu
 • Giúp học viên tham gia hiểu được tầm quan trọng của việc cân bằng của giá trị cá nhân và văn hóa doanh nghiệp để giảm thiểu sự xuất hiện của xung đột tiêu cực.
 • Hiểu được nguyên nhân xảy ra xung đột để phòng ngừa các trường hợp mất kiểm soát khi có xung đột diễn ra.
 • Biết cách ứng dụng mô hình giải quyết xung đột vào trong thực tế công việc
 • Giúp học viên có thái độ tích cực khi giải quyết xung đột, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả.

Xem tiếp...

Kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả

Mục tiêu
 • Nhân viên hiểu được vai trò quan trọng của làm việc đội - nhóm
 • Các thành viên biết cách gắn kết dựa trên các giá trị văn hóa của doanh nghiệp
 • Biết được các nền tảng có thể giúp đội - nhóm làm việc thành công
 • Các thành viên trong đội, nhóm ý thức được tầm quan trọng của mục tiêu chung
 • Nhân viên sẽ biết tập trung vào các hoạt động giúp đội - nhóm của mình thành công
 • Nhân viên biết cách hạn chế, kiểm soát và xử lý mâu thuẫn, xung đột

Xem tiếp...

Quản lý hiệu quả sự thay đổi trong thời kỳ khủng hoảng

Mục tiêu
 • Giúp đạt hiệu quả cao trong quản lý sự thay đổi
 • Các nhà quản lý sẽ nhận diện được những phản ứng đối với sự thay đổi
 • Biết cách ứng phó, giảm lo lắng, căng thẳng đối với sự thay đổi
 • Biết cách xác định những người thực hiện thay đổi
 • Biết cách làm việc với những người chống lại sự thay đổi

Xem tiếp...

Tuyển dụng và đãi ngộ người tài

Mục tiêu
 • Các nhà quản lý sẽ nắm bắt được các vấn đề căn bản về tuyển dụng
 • Biết thực hiện quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp để chọn đúng người
 • Biết cách phỏng vấn đạt hiệu quả cao
 • Biết cách giữ chân người tài để phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp

Xem tiếp...

Hình ảnh

Video clip

Fan page Facebook