Dịch vụ huấn luyện, đào tạo

Dịch vụ huấn luyện - đào tạo
 • Các chương trình huấn luyện của VAPT được biên soạn trên nền tảng các kiến thức mới được cập nhật liên tục cộng với phần bài tập tình huống và thực hành được thiết kế sau khi đã khảo sát nhu cầu đào tạo và nghiên cứu tình hình thực tế tại doanh nghiệp.
 • Nội dung và phương pháp giải quyết tình huống sẽ do học viên tham gia đóng vai, các thành viên còn lại sẽ tham gia nhận xét và đóng góp ý kiến. Sau đó giảng viên sẽ phân tích ưu khuyết điểm từng chi tiết, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế để giúp cho học viên biết cách áp dụng xử lý các vấn đề xảy ra trong công việc hằng ngày một cách hiệu quả nhất.
Quy trình thực hiện đào tạo cho các tổ chức, doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn
 • Phương pháp quản lý và xây dựng các chương trình động viên nhân viên
 • Quy trình tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ người tài
 • Chiến lược Marketing Mix 8P
 • Xây dựng thương hiệu
 • PR chuyên nghiệp và hiệu quả
 • Xây dựng các giá trị văn hóa cho doanh nghiệp, tổ chức
 • Khảo sát, nghiên cứu ý kiến-nhu cầu của đội ngũ quản lý và nhân viên
 • Nghiên cứu thị trường
 • Xây dựng chương trình hội nghị, hội thảo, các sự kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp
 • .....................

Hình ảnh

Video clip

Fan page Facebook