Kỹ năng đàm phán - thương lượng hiệu quả

Mục tiêu
 • Nâng cao tối đa khả năng đàm phán qua việc áp dụng hiệu quả những kỹ năng đàm phán hiện đại, phù hợp với các tình huống đàm phán khác nhau.
 • Am hiểu các nguyên tắc, chiến lược đàm phán.
 • Phòng ngừa và tránh các lỗi nghiêm trọng trong đàm phán.
Đối tượng
 • Ban lãnh đạo của Quý doanh nghiệp
 • Cửa hàng trưởng, nhân viên các phòng kinh doanh, phòng thị trường, phòng Marketing, bộ phận dịch vụ khách hàng
 • Các cá nhân thường xuyên giao dịch, trao đổi mua bán muốn nâng cao kỹ năng đàm phán thương lượng hiệu quả
Phương pháp đào tạo
 • Thuyết trình Power Point, thuyết trình nhóm
 • Tham gia thảo luận, hướng dẫn, kèm cặp qua việc thực hành kết nối đến công việc thực tế (trò chơi, bài tập)
 • Xem video clip minh họa, đóng vai và diễn kịch
 • Xử lý tình huống thực tế và kèm sách tham khảo
 • Kể chuyện/Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
 • Từng học viên sẽ được thực hành giảng dạy và được góp ý, chỉnh sửa ngay tại lớp
Nội dung
 • Tổng quan về đàm phán, thương lượng

  1. Đàm phán – thương lượng là gì?
  2. Các nguyên tắc và mục tiêu trong đàm phán
  3. Các dạng đàm phán – thương lượng
  4. Các giai đoạn trọng yếu trong thương lượng
  5. Các đặc điểm của một nhà đàm phàn – thương lượng thành công
 • Chuẩn bị cho việc đàm phán, thương lượng

  1. Xác định mục tiêu và tiêu chí cuộc đàm phán
  2. Tìm hiểu đối phương
  3. Các nguyên tắc cơ bản khi đàm phán
  4. Thiết lập các chiến lược khi đàm phán
  5. Lên kế hoạch cho cuộc đàm phán
 • Tiến hành đàm phán, thương lượng

  1. Mở đầu cuộc đàm phán ấn tượng
  2. Thống nhất chương trình đàm phán
  3. Tìm hiểu nhu cầu thực sự của đối phương
  4. Các chiến thuật gây ảnh hưởng trong đàm phán
  5. Tạo dựng lòng tin và thu hẹp khoảng cách trong đàm phán
  6. Những rào cản thường gặp trong đàm phán
 • Các chiến thuật trong đàm phán, thương lượng

  1. Các chiến lược và sách lược
  2. Năm chiến lược cơ bản
  3. Các chiến lược đàm phán khác
 • Tiến hành đàm phán, thương lượng

  1. Bí quyết nhượng bộ
  2. Xử lý bế tắc
  3. Lựa chọn cách kết thúc
  4. Thực thi quyết định
  5. Những lỗi nghiêm trọng nên tránh trong đàm phán, thương lượng
Thời lượng
2 - 3 ngày

Hình ảnh

Video clip

Fan page Facebook