Kỹ năng gây ảnh hưởng đến người khác

Mục tiêu
 • Học viên hiểu được tầm quan trọng của việc gây ảnh hưởng đến người khác
 • Nắm bắt được các chiến thuật gây ảnh hưởng
 • Biết cách rèn luyện và nâng cao kỹ năng gây ảnh hưởng
 • Hiểu được khía cạnh đạo đức trong việc gây ảnh hưởng và thuyết phục
Đối tượng
 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc)
 • Đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp (các Giám đốc chức năng, Trưởng/Phó các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp)
Phương pháp đào tạo
 • Thuyết trình Power Point, thuyết trình nhóm
 • Tham gia thảo luận, hướng dẫn, kèm cặp qua việc thực hành kết nối đến công việc thực tế (trò chơi, bài tập)
 • Xem video clip minh họa, đóng vai và diễn kịch
 • Xử lý tình huống thực tế và kèm sách tham khảo
 • Kể chuyện/Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
 • Từng học viên sẽ được thực hành giảng dạy và được góp ý, chỉnh sửa ngay tại lớp
Nội dung
 • Vai trò thiết yếu tầm ảnh hưởng và quyền lực

  1. Nhu cầu quyền lực
  2. Quyền lực vị trí
  3. Quyền lực cá nhân
  4. Quyền lực mối quan hệ
  5. Sự ảnh hưởng
   • Sự ảnh hưởng là gì?
   • Quyền lực và sự ảnh hưởng
   • Tính hai chiều của sự ảnh hưởng
   • Tăng sức ảnh hưởng bằng cách trao đổi vật chất
 • Các chiến thuật gây ảnh hưởng

  1. Nhìn nhận vấn đề theo cách riêng
  2. Ảnh hưởng thông qua thông tin
  3. Ảnh hưởng thông qua chuyên môn
 • Nâng cao kỹ năng gây ảnh hưởng đến người khác

  1. Mục đích tạo dựng sự ảnh hưởng
  2. Kiểm soát bản thân
   • Củng cố lòng tin
   • Xây dựng phong cách gây ảnh hưởng
   • Làm chủ cảm xúc
   • Xây dựng sự đồng cảm
  3. Thuyết trình ý tưởng
   • Lập dàn ý cho ý tưởng
   • Thu hút sự chú ý
   • Thiết lập sự hợp tác
   • Trình bày đề xuất
   • Hình dung tương lai
  4. Hoàn thiện các kỹ năng gây ảnh hưởng
   • Xây dựng mạng lưới quan hệ
   • Động viên từng người
   • Tác động đến nhóm làm việc
   • Tác động cấp trên
   • Hóa giải mâu thuẫn
   • Tác động đến cử tọa
   • Đánh giá khả năng tạo ảnh hưởng của bạn
  5. Khía cạnh đạo đức trong việc gây ảnh hưởng và thuyết phục
 • Thời lượng
  2 - 3 ngày

  Hình ảnh

  Video clip

  Fan page Facebook