Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả

Mục tiêu
 • Cung cấp kiến thức và phương pháp để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả
 • Giúp học viên phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Đánh thức tiềm năng sáng tạo của học viên để có thể giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
 • Thông qua giải quyết vấn đề hiệu quả, học viên sẽ biết tổ chức công việc một cách hiệu quả nhất.
Đối tượng
Đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp (các Giám đốc chức năng, Trưởng/Phó các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp), và các nhân viên mong muốn nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
Phương pháp đào tạo
 • Thuyết trình Power Point, thuyết trình nhóm
 • Tham gia thảo luận, hướng dẫn, kèm cặp qua việc thực hành kết nối đến công việc thực tế (trò chơi, bài tập)
 • Xem video clip minh họa, đóng vai và diễn kịch
 • Xử lý tình huống thực tế và kèm sách tham khảo
 • Kể chuyện/Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
 • Từng học viên sẽ được thực hành giảng dạy và được góp ý, chỉnh sửa ngay tại lớp
Nội dung
 • Các bước ra quyết định hiệu quả

  1. Xác định mục tiêu
  2. Thu thập thông tin liên quan
  3. Đưa ra các phương án khả thi
  4. Ra quyết định
   • Hoạt động của bộ não
   • Chức năng tư duy
   • Nguyên tắc của sự linh cảm
  5. Thực hiện quyết định
  6. Đánh giá kết quả
 • Giải quyết vấn đề một cách hiệu quả

  1. Sự khác nhau của vấn đề và quyết định
  2. Mô hình thống nhất của ra quyết định và giải quyết vấn đề
  3. Cách tiếp cận vấn đề theo hệ thống
  4. Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo
   • Vấn đề cơ bản: thay đổi suy nghĩ
   • Những quan điểm sai lầm về tính sáng tạo (quy trình ABCDE)
   • Các thành phần của tính sáng tạo
  5. Áp dụng tính sáng tạo vào giải quyết vấn đề
   • Nhìn rộng hơn để tìm giải pháp
   • Sử dụng linh cảm
   • Rào cản tinh thần
   • Các yếu tố cần chú ý khi áp dụng tính sáng tạo trong giải quyết vấn đề
 • Tổ chức công việc hiệu quả thông qua giải quyết vấn đề

  1. Xác lập mục tiêu
   • Nắm bắt mục tiêu công việc cá nhân trong bức tranh lớn
   • Nắm bắt điều quan trọng đối với nhà quản lý trực tiếp
   • Kỳ vọng của khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài
  2. Lập kế hoạch công việc
   • Viết kế hoạch một cách chi tiết
   • Trao đổi thông tin
   • Phần thưởng cho từng bước của kế hoạch
  3. Giải quyết vấn đề một cách hiệu quả để tổ chức công việc hiệu quả
   • Kiểm soát bàn làm việc
   • Hạn chế những sự việc chen ngang
   • Giải quyết e-mail
   • Giải quyết các cuộc gọi đến và kiểm soát các cuộc gọi đi
Thời lượng
2 - 3 ngày

Hình ảnh

Video clip

Fan page Facebook