Kỹ năng huấn luyện chuyên nghiệp

Mục tiêu
 • Học viên nắm bắt được quy trình đào tạo - huấn luyện chuyên nghiệp
 • Biết chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp trước khi đào tạo - huấn luyện
 • Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ giảng dạy
 • Biết cách tổ chức các hoạt động đa dạng, hấp dẫn trong các khoá huấn luyện
 • Biết cách trình bày lôi cuốn học viên tham dự sôi nổi suốt chương trình đào tạo.
 • Biết kiểm soát môi trường huấn luyện một cách hiệu quả.
 • Biết cách đánh giá hiệu quả của khóa đào tạo - huấn luyện.
Đối tượng
 • Quản lý và nhân viên phòng nhân sự, tổ chức hành chánh
 • Cửa hàng trưởng, nhân viên các phòng kinh doanh, phòng thị trường, phòng Marketing, bộ phận dịch vụ khách hàng
 • Các trưởng phòng, trưởng nhóm thường xuyên tổ chức huấn luyện, đào tạo cho nhân viên
 • Các cá nhân mong muốn trở thành chuyên viên đào tạo
Phương pháp đào tạo
 • Thuyết trình Power Point, thuyết trình nhóm
 • Tham gia thảo luận, hướng dẫn, kèm cặp qua việc thực hành kết nối đến công việc thực tế (trò chơi, bài tập)
 • Xem video clip minh họa, đóng vai và diễn kịch
 • Xử lý tình huống thực tế và kèm sách tham khảo
 • Kể chuyện/Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
 • Từng học viên sẽ được thực hành giảng dạy và được góp ý, chỉnh sửa ngay tại lớp
Nội dung
 • Chuẩn bị

  1. Xác định mục đích và mục tiêu chương trình đào tạo
  2. Các bước biên soạn nội dung giáo trình đào tạo
  3. Cách thiết kế bài giảng trên chương trình Power Point
  4. Các trang thiết bị, công cụ trợ giảng
  5. Các hoạt động, tình huống thực tế
  6. Chuẩn bị quà cho học viên
  7. Các câu hỏi liên quan đến nội dung đào tạo - huấn luyện
  8. Tập dợt về nội dung và kiểm soát thời gian
  9. Chuẩn bị tâm lý, sức khỏe và trang phục phù hợp
 • Cách thiết kế và điều khiển các hoạt động

  1. Giới thiệu các hoạt động trong khóa huấn luyện chuyên nghiệp
   • Khởi động
   • Trò chơi
   • Thuyết trình nội dung chính
   • Xem phim
   • Thảo luận
   • Bài tập tình huống
   • Làm mẫu
   • Chia sẻ
   • Ôn bài, tóm tắt
  2. Quy trình tổ chức các hoạt động
   • Thiết kế hoạt động
   • Chuẩn bị chu đáo
   • Giới thiệu hoạt động, phương pháp thực hiện, thời gian hoàn thành, phần thưởng
   • Điều khiển hoạt động, hỗ trợ và nhắc nhở học viên/cấp dưới
   • Hướng dẫn thể hiện kết quả
   • Liên kết ý nghĩa hoạt động với nội dung khóa học
  3. Ứng dụng thực hành một số hoạt động trong khóa huấn luyện chuyên nghiệp
   • Hoạt động khởi động:
    • -  Các hình thức chia nhóm
    • -  Các vị trí cần có trong nhóm
    • -  Tạo không khí thi đua cho các nhóm
    • -  Cách sử dụng hiệu ứng của các tràng pháo tay
    • -  Thực hành hoạt động khởi động
   • Hoạt động làm mẫu (Demo) cho nội dung cần đào tạo:
    • -  Chuẩn bị cẩn thận trước khi làm mẫu
    • -  Giải thích mục tiêu của hoạt động
    • -  Đưa ra hướng dẫn từng bước
    • -  Cho học viên thực hành và phản hồi
   • Trò chơi:
    • -  Các trò chơi đầu giờ
    • -  Các trò chơi để chọn học viên ngẫu nhiên
    • -  Các trò chơi khi học viên mất tập trung/buồn ngủ
    • -  Các trò chơi cần vật dụng hỗ trợ
    • -  Thiết kế các trò chơi trên Power Point
    • -  Thực hành thiết kế và điều khiển trò chơi
   • Hoạt động xem phim, tranh ảnh:
    • -  Chọn phim, tranh ảnh phù hợp
    • -  Trình chiếu thử
    • -  Các điểm cần lưu ý trong hoạt động trình chiếu
   • Đóng vai thực hành:
    • -  Các loại vai trong kịch bản
    • -  Phương pháp viết kịch bản hiệu quả
    • -  Tổ chức đóng vai thực hành một cách hiệu quả
    • -  Thực hành viết kịch bản và điều khiển đóng vai
 • Tiến hành đào tạo - huấn luyện

  1. Cách kiểm soát sự căng thẳng của bản thân
  2. Tạo ấn tượng ban đầu với học viên/cấp dưới
  3. Kỹ năng trình bày
   • Cách luyện giọng và kiểm soát âm lượng
   • Cách dùng từ
   • Kết hợp ngôn ngữ hình thể chuyên nghiệp
   • Biết cách pha trò có duyên
   • Thực hành luyện giọng và cách pha trò trong khóa huấn luyện
  4. Kiểm soát môi trường huấn luyện
   • Nắm bắt tâm lý của học viên/cấp dưới
   • Ứng xử với nhóm học viên thụ động
   • Ứng xử với ý kiến chống đối
   • Đặt câu hỏi bất ngờ cho học viên/cấp dưới
   • Quy trình trả lời các câu hỏi của học viên/cấp dưới
   • Kiểm soát và trả lời các câu hỏi khó
   • Kết thúc ấn tượng và luôn động viên học viên/cấp dưới
   • Thực hành kiểm soát môi trường huấn luyện
 • Đánh giá sau đào tạo - huấn luyện

  1. Đánh giá ngay khi kết thúc khóa đào tạo - huấn luyện
  2. Đánh giá kết quả thực hiện công việc
Thời lượng
2 - 3 ngày

Hình ảnh

Video clip

Fan page Facebook