Kỹ năng hướng dẫn nhân viên làm việc hiệu quả

Mục tiêu
 • Hiểu được tầm quan trọng của việc hướng dẫn nhân viên trong công việc
 • Có được các kỹ năng để hướng dẫn nhân viên làm việc tích cực
 • Phát triển các kỹ năng dẫn dắt và cố vấn nhân viên
 • Biết tập trung những nội dung cần thiết trong hướng dẫn công việc
 • Biết cách giúp nhân viên không ngừng rèn luyện trong công việc
Đối tượng
Đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp (các Giám đốc chức năng, Trưởng/Phó các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp) mong muốn nâng cao khả năng hướng dẫn kỹ năng làm việc cho nhân viên.
Phương pháp đào tạo
 • Thuyết trình Power Point, thuyết trình nhóm
 • Tham gia thảo luận, hướng dẫn, kèm cặp qua việc thực hành kết nối đến công việc thực tế (trò chơi, bài tập)
 • Xem video clip minh họa, đóng vai và diễn kịch
 • Xử lý tình huống thực tế và kèm sách tham khảo
 • Kể chuyện/Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
 • Từng học viên sẽ được thực hành giảng dạy và được góp ý, chỉnh sửa ngay tại lớp
Nội dung
 • Khái niệm về hướng dẫn trong công việc

  1. Tầm quan trọng của việc hướng dẫn trong công việc
  2. Lợi ích của việc hướng dẫn trong công việc
  3. Các yếu tố để trở thành người hướng dẫn giỏi trong công việc
  4. Các sai lầm khi hướng dẫn trong công việc
   • Cố tiết kiệm thời gian
   • Chỉ nói với nhân viên việc phải làm
   • Hướng dẫn, huấn luyện vào thời điểm không thích hợp
   • Cố gắng hướng dẫn nhiều việc cùng lúc
 • Các nội dung cần hướng dẫn cho nhân viên trong công việc

  1. Kiến thức
   • Kiến thức về công ty (quy định, quy trình, thủ tục)
   • Kiến thức về công việc tại phòng ban (chuyên môn)
   • Kiến thức về khách hàng
   • Kiến thức về thị trường
   • Kiến thức xã hội
  2. Kỹ năng
   • Kỹ năng thực hiện công việc đang phụ trách
   • Kỹ năng giao tiếp
   • Kỹ năng tin học
  3. Thái độ
   • Thái độ đúng với nghề nghiệp
   • Thái độ đối xử với cấp trên, đồng nghiệp, các phòng ban khác
   • Thái độ
 • Chu kỳ hướng dẫn trong công việc

  1. Cung cấp quy trình và nhiệm vụ cho nhân viên
  2. Giải thích việc thực hiện quy trình và nhiệm vụ cụ thể như thế nào
   • Chuẩn bị cẩn thận
   • Giải thích mục đích
   • Làm mẫu từng bước một
   • Cho nhân viên thực hành
  3. Quan sát nhân viên thực hiện quy trình và nhiệm vụ
  4. Đánh giá việc thực hiện của nhân viên

   Khắc phục các vấn đề thường mắc phải khi đánh giá:

   • Tiêu chuẩn không rõ ràng
   • Bị ảnh hưởng xung quanh
   • Khuynh hướng trung lập
   • Quá khoan dung/quá nghiêm khắc

  5. Điều chỉnh những điểm cần cải thiện trong quá trình làm việc
 • Đối mặt với những nhân viên có vấn đề

  1. Tạo không khí xây dựng tốt mối quan hệ
  2. Mô tả hành vi
  3. Mô tả những vấn đề ảnh hưởng
  4. Nêu cảm nhận
  5. Yêu cầu điều bạn muốn
 • Xây dựng môi trường tạo ra cơ hội rèn luyện không ngừng trong công việc

  1. Giúp nhân viên học hỏi từ công việc
  2. Biến những sai sót của nhân viên thành cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm
  3. Xây dựng chương trình khuyến khích rèn luyện trong công việc
 • Thời lượng
  2 - 3 ngày

  Hình ảnh

  Video clip

  Fan page Facebook