Kỹ năng thuyết trình trước đám đông

Mục tiêu
 • Nhận biết các nhân tố giúp việc thuyết trình mang lại hiệu quả cao
 • Đưa ra lời giới thiệu ấn tượng cho buổi thuyết trình
 • Dùng nhiều cách khác nhau để đa dạng hóa bài thuyết trình
 • Liên kết các ý tưởng với nhau và hình thành cấu trúc của bài thuyết trình hiệu quả
 • Sử dụng đúng ngôn ngữ trong buổi thuyết trình
 • Biết cách thiết kế và sử dụng tốt phương tiện hỗ trợ nghe nhìn
 • Sử dụng ngôn ngữ hình thể để giao tiếp rõ ràng và thuyết phục
 • Kết thúc buổi thuyết trình hiệu quả
 • Xử lý các câu hỏi hiệu quả
Đối tượng
 • Các quản lý cấp cao và cấp trung, các nhân viên cần thực hiện việc trình bày chuyên nghiệp hay phải điều hành các cuộc họp, hội thảo
 • Các cá nhân muốn rèn luyện và nâng cao kỹ năng thuyết trình trước đám đông
Phương pháp đào tạo
 • Thuyết trình Power Point, thuyết trình nhóm
 • Tham gia thảo luận, hướng dẫn, kèm cặp qua việc thực hành kết nối đến công việc thực tế (trò chơi, bài tập)
 • Xem video clip minh họa, đóng vai và diễn kịch
 • Xử lý tình huống thực tế và kèm sách tham khảo
 • Kể chuyện/Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
 • Từng học viên sẽ được thực hành giảng dạy và được góp ý, chỉnh sửa ngay tại lớp
Nội dung
 • Tầm quan trọng của buổi thuyết trình thành công

  1. Xây dựng hình ảnh tốt về công ty, cá nhân
  2. Thực hiện được mục đích của buổi thuyết trình
  3. Cơ hội thăng tiến
 • Những đặc điểm giúp buổi thuyết trình thành công

  1. Chuẩn bị tốt
  2. Nội dung hấp dẫn
  3. Phương pháp truyền đạt phù hợp
  4. Có đủ công cụ, trang thiết bị hỗ trợ
  5. Không gian tổ chức buổi thuyết trình chuyên nghiệp
  6. Khán thính giả ủng hộ
  7. Lời mở đầu ấn tượng
  8. Các câu hỏi được giải đáp rõ ràng
 • Bước chuẩn bị

  1. Lời mở đầu lôi cuốn
  2. Các trang thiết bị hỗ trợ
   • Bảng, viết lông, dụng cụ xóa bảng
   • Flip chart
   • Giấy lớn
   • Máy tính
   • Máy chiếu
   • Màn chiếu
   • Âm thanh
   • Micro
  3. Dàn bài thuyết trình
  4. Lời kết thúc hấp dẫn
  5. Liệt kê các câu hỏi và trả lời
   • Tập dợt
   • Nội dung
   • Thời gian
   • Cách dùng từ
   • Ngôn ngữ hình thể
  6. Tâm lý trước buổi thuyết trình
 • Tiến hành thuyết trình

  1. Tạo ấn tượng ban đầu
  2. Tự tin trong lời mở đầu
  3. Dùng nhiều cách thể hiện khác nhau để mang lại thành công cho bài thuyết trình
  4. Cách liên kết các ý tưởng
  5. Sử dụng ngôn ngữ hình thể phù hợp
  6. Hãy nhớ pha trò trong điều kiện cho phép
  7. Sử dụng thành thạo các trang thiết bị hỗ trợ
  8. Duy trì trạng thái tích cực trong suốt buổi thuyết trình
  9. Đưa ra lời kết luận hấp dẫn
 • Kiểm soát buổi thuyết trình

  1. Kiểm soát không khí buổi thuyết trình
  2. Cách ứng phó với những khán thính giả đặc biệt
   • Trầm lặng
   • Sôi nổi
   • Đối tượng có vấn đề
  3. Trang thiết bị có vấn đề
  4. Kiểm soát và trả lời câu hỏi
   • Các bước trả lời một câu hỏi hoàn chỉnh
   • Cách ứng phó với những câu hỏi không thể trả lời ngay
   • Cách trả lời những câu hỏi không liên quan đến buổi thuyết trình
 • Thời lượng
  2 - 3 ngày

  Hình ảnh

  Video clip

  Fan page Facebook