Lãnh đạo và giám sát hiệu quả

Mục tiêu
 • Các nhà quản lý cấp trung sẽ biết cách lãnh đạo và giám sát đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả
 • Hiểu rõ cách tổ chức đội ngũ nhân viên hiệu quả
 • Biết cách động viên đội ngũ nhân viên làm việc tích cực
 • Biết cách đánh giá việc thực hiện của đội ngũ nhân viên
Đối tượng
 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc)
 • Đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp (các Giám đốc chức năng, Trưởng/Phó các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp) mong muốn nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo
Phương pháp đào tạo
 • Thuyết trình Power Point, thuyết trình nhóm
 • Tham gia thảo luận, hướng dẫn, kèm cặp qua việc thực hành kết nối đến công việc thực tế (trò chơi, bài tập)
 • Xem video clip minh họa, đóng vai và diễn kịch
 • Xử lý tình huống thực tế và kèm sách tham khảo
 • Kể chuyện/Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
 • Từng học viên sẽ được thực hành giảng dạy và được góp ý, chỉnh sửa ngay tại lớp
Nội dung
 • Giới thiệu và định hướng nghề nghiệp

  1. Vai trò của đội ngũ nhân viên
  2. Tầm quan trọng của việc lãnh đạo và giám sát
  3. Các tố chất để trở thành người lãnh đạo, giám sát giỏi
 • Các kỹ năng lãnh đạo

  1. Ý kiến về lãnh đạo
  2. Nhận diện nhà lãnh đạo giỏi
  3. Định hướng và phong cách lãnh đạo
   • Ra lệnh
   • Huấn luyện
   • Hỗ trợ
   • Trao quyền
  4. Phát triển các kỹ năng lãnh đạo quan trọng
   • Kỹ năng lắng nghe
   • Kỹ năng đặt câu hỏi
   • Xây dựng tinh thần làm việc nhóm hiệu quả
   • Kỹ năng đánh giá công việc
  5. Trao quyền và ủy quyền cho nhân viên
  6. Tự trắc nghiệm về kỹ năng lãnh đạo
 • Giám sát đội ngũ nhân viên

  1. Điều gì làm cho một đội thành công?
  2. Hình thành niềm tin trong đội
  3. Mục tiêu chung của đội
  4. Giám sát sự tiến triển của đội
  5. Bạn có phải là giám sát giỏi (trắc nghiệm)
 • Hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên làm việc hiệu quả

  1. Hướng dẫn và hỗ trợ nhân vi
   • Huấn luyện trước khi giao việc
   • Theo sát nhân viên trong giai đoạn đầu
   • Hỗ trợ và chỉnh sửa kịp thời
   • Cho hạn định hoàn thành công việc và chất lượng mong muốn
   • Hệ thống thông tin phản hồi thường xuyên
  2. Hướng dẫn và hỗ trợ đối với đội ngũ kinh doanh
   • Họp lên kế hoạch trước khi gặp khách hàng
   • Cuộc họp bán hàng
   • Họp đánh giá
   • Theo sát nhân viên kinh doanh
   • Khi mất khách hàng quan trọng
   • Giải quyết khủng hoảng
  3. Chỉ tiêu dành cho đội ngũ kinh doanh
   • Phân chia chỉ tiêu doanh số hàng năm
   • Ứng dụng phân chia chỉ tiêu doanh số
   • Dùng chỉ tiêu doanh số như công cụ động viên
   • Kế hoạch đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên
   • Đánh giá hiệu quả làm việc với từng nhân viên
   • Họp đánh giá hiệu quả làm việc
 • Khuyến khích và động viên đội ngũ nhân viên

  1. Khái niệm cơ bản về việc động viên
  2. Những yếu tố có thể động viên, khuyến khích nhân viên
   • Thu nhập
   • Cơ hội thăng tiến
   • Được trao quyền
   • Được quản lý công nhận
   • Được đối xử công bằng
  3. Thực hành khuyến khích, động viên nhân viên
 • Thời lượng
  2 - 3 ngày

  Hình ảnh

  Video clip

  Fan page Facebook