Lean Six Sigma - LSS

Giới thiệu

Lean Six Sigma (LSS) là một mô hình quản lý kết hợp có chọn lọc giữa Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) và Six Sigma ra đời vào những năm 90. Nó được xem là một xu thế mới trong việc lựa chọn các phương pháp và công cụ cải tiến một cách hữu hiệu nhằm phát huy tốt nhất khả năng nội tại của tổ chức để đồng thời đáp ứng cả ba yêu cầu quan trọng đối với khách hàng: giá cạnh tranh, chất lượng tốt và thời gian giao hàng đúng hạn. Mô hính LSS đã được áp dụng thành công tại các tập đoàn đa quốc gia như: GE, Xerox, Boeing, Samsung, LG,.. Có thể nói LSS là một phương pháp linh hoạt và toàn diện để đạt được và duy trì sự thành công bền vững trong kinh doanh.

Lợi ích khi áp dụng:

 • Giảm chi phí sản xuất thông qua giảm thiếu lãng phí;
 • Rút ngắn thời gian sản xuất và cung cấp dịch vụ. Thực hiện đúng cam kết gia hàng đúng hạn;
 • Giảm thiểu sai lỗi trong quá trình sản xuất và cung cấp. Giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi;
 • Không chỉ giúp tổ chức thực hiện những cam kết với khách hàng, khi áp dung LSS tổ chức còn có khả năng nâng cao sự thỏa mãn bằng cách tạo ra các sản phẩm/dịch vụ mới với mang lại nhiều giá trị gia tăng vượt trội so với đối thủ cạnh tranh;
 • Xây dựng năng lực quản lý và giải quyết các vấn đề một cách hệ thống, khoa học cho các cán bộ chủ chốt trong tổ chức thông qua việc học hỏi và áp dụng trong thực tiễn các phương pháp và công cụ của LSS;
 • Tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng văn hóa chất lượng trong tổ chức.

Đối tượng
 • Tổ chức/doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ và có nhu cầu nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua loại bỏ lãng phí, rút ngắn thời gian sản xuất/ cung cấp dịch vụ và nâng cao chất lượng sản phẩm;
 • Tổ chức/doanh nghiệp có nhu cầu cải tiến nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng;
 • Tổ chức/ doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh do chi phí đầu vào tăng cao, giá bán giảm, cần tái cấu trúc hoạt động..
Phương pháp đào tạo
 • Thuyết trình Power Point, thuyết trình nhóm
 • Tham gia thảo luận, hướng dẫn, kèm cặp qua việc thực hành kết nối đến công việc thực tế (trò chơi, bài tập)
 • Xem video clip minh họa, đóng vai và diễn kịch
 • Xử lý tình huống thực tế và kèm sách tham khảo
 • Kể chuyện/Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
 • Từng học viên sẽ được thực hành giảng dạy và được góp ý, chỉnh sửa ngay tại lớp
Nội dung
 • TỔNG QUAN 6 SIGMA VÀ LEAN

  1. Các khái niệm của Lean & 6 sigma
   • Khái niệm về six sigma
    • -   Câu chuyện của Motorola
    • -   Phân bố chuẩn và sigma
    • -   Chỉ số năng lực quá trình và chỉ số hoạt động quá trình
    • -   Các cấp độ của 6 sigma
    • -   Tính toán các cấp độ 6 sigma
    • -   Cấu trúc phương pháp cải tiến của 6 sigma – DMAIC
    • -   Thiết kế cho 6 sigma – tiến trình DMADV
   • Các khái niệm của Lean
    • -   Câu chuyện của Toyota
    • -   Tập trung vào khách hàng: giao hàng đúng hạn, khả năng đáp ứng, linh động, và nhanh chóng
    • -   Các hoạt động giá trị gia tăng và các hoạt động không tạo giá trị gia tăng
    • -   8 dạng của lãng phí
    • -   7 nguyên tắc của sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing)
   • Lịch sử phát triển của Lean và 6 sigma
   • Mục tiêu của Lean & Six Sigma
   • Bằng cách nào có thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì đối với sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ?

   Phối hợp các khái niệm Lean vào trong tiến trình cải tiến DMAIC của 6 sigma.

  2. Mô phỏng một dự án Lean 6 sigma
   • Kinh nghiệm Lean 6 sigma
   • Tình huống của công ty Sailboat Company
   • Mô phỏng dự án Lean 6 sigma – tiến trình DMAIC
   • Mô phỏng dự án Lean 6 sigma – Giai đoạn “định nghĩa”
   • Mô phỏng dự án Lean 6 sigma – Giai đoạn “Đo lường”
   • Mô phỏng dự án Lean 6 sigma – Giai đoạn “Phân tích”
   • Mô phỏng dự án Lean 6 sigma – Giai đoạn “Cải tiến”
   • Mô phỏng dự án Lean 6 sigma – Giai đoạn “Kiểm soát”
   • Mô phỏng dự án Lean 6 sigma – Giai đoạn “định nghĩa”
   • Mô phỏng dự án Lean 6 sigma – Tác động đến kinh doanh
   • Các câu hỏi nhanh về dự án Lean 6 sigma của công ty Sailboat Company
 • GIAI ĐOẠN “ĐỊNH NGHĨA” CỦA TIẾN TRÌNH CẢI TIẾN DMAIC

  1. Xác định dự án
   • Tổng quan về giai đoạn “Định nghĩa”
   • Điều lệ dự án
   • Kế hoạch truyền thông
   • Chi phí chất lượng và tình huống kinh doanh
   • SIPOC – bản đồ quá trình
  2. Hiểu rõ khách hàng
   • Tiếng nói của khách hàng – Thu thập dữ liệu
   • Tiếng nói của khách hàng – Sơ đồ mối quan hệ
   • Tiếng nói của khách hàng – Mô hình Kano
   • Tiếng nói của khách hàng – Cây CTQ (các điểm quan trọng đến chất lượng)
   • Phim ví dụ về cây CTQ
  3. Bản đồ hiện trạng
   • Cơ bản về bản đồ quá trình
   • Sơ đồ chuỗi giá trị
   • Phát triển bản đồ quá trình
   • Phân tích hoạt động quá trình
  4. Làm việc nhóm
   • Làm việc nhóm trong việc họp hành
   • Lập kế hoạch cho dự án.
  5. Tổng hợp và kiểm tra
   • Tổng hợp lại giai đoạn “định nghĩa”
   • Bài kiểm tra cho giai đoạn định nghĩa
 • GIAI ĐOẠN “ĐO LƯỜNG” CỦA TIẾN TRÌNH CẢI TIẾN DMAIC

  1. Toán học và thu thập dữ liệu
   • Giới thiệu các công thức, ký hiệu toán học sử dụng trong thống kê
   • Giới thiệu về phần mềm Minitab
   • Bài tập: lần đầu sử dụng Minitab (phần 1, 2, 3, 4)
   • Tình huống của Bottle
   • Thu thập dữ liệu
   • Thực hành lập kế hoạch thu thập dữ liệu
   • Thực hành lập kế hoạch thu thập dữ liệu MnM
   • Thực hành xác định hoạt động và hai yếu tốt thuộc tính của bản kiểm tra.
   • Thực hành nhập dữ liệu và phân tích pareto
  2. Căn bản về thống kê và phân tích hệ thống đo lường
   • Căn bản về thống kê
   • Thực hành Minitab: các xu hướng dữ liệu
   • Thực hành Minitab: độ phân tán
   • Thực hành Minitab: tác động của thay đổi trung bình và độ lệch chuẩn
   • Phân tích hệ thống đo lường (MSA)
   • Thực hành Minitab cho MSA dữ liệu định tính
   • Thực hành Minitab cho MSA dữ liệu định lượng
   • Ví dụ về các thống kê cơ bản và MSA
  3. Thống kê và lấy mẫu
   • Thống kê dữ liệu
   • Bản chất của biến động
   • Diễn giải các dữ liệu thống kê
   • Thực hành Minitab: diễn giải các dữ liệu thống kê.
   • Biểu đồ phân bố (histogram)
   • Thực hành trên Minitab về biểu đồ phân bố.
   • Đo lường các thông số riêng biệt bằng biểu đồ kiểm soát
   • Thực hành biểu đồ X trung bình - R, X trung bình – S, I-MR
   • Kế hoạch lấy mẫu
   • Ví dụ về lấy mẫu dữ liệu rời rạc
   • Ví dụ về lấy mẫu dữ liệu liên tục.
  4. Thiết lập dữ liệu cơ sở
   • Một ví dụ về trường hợp về máy móc thiết bị
   • Phân tích Pareto
   • Thực hành Minitab về phân tích pareto
   • Thiết lập dữ liệu cơ sở và sigma quá trình
   • Thực hành tính sigma quá trình dữ liệu liên tục
   • Thực hành tính sigma quá trình dữ liệu rời rạc
  5. Tổng hợp và kiểm tra
   • Tổng hợp lại giai đoạn “đo lường”
   • Bài kiểm tra cho giai đoạn “đo lường”
 • GIAI ĐOẠN “PHÂN TÍCH” CỦA TIẾN TRÌNH CẢI TIẾN DMAIC

  1. Phân tích nguyên nhân gốc
   • Giới thiệu về phân tích nguyên nhân gốc
   • Sơ đồ chuỗi giá trị
   • Phân tích quá trình
    • -   Hình ảnh tổng quan về hệ thống kéo
    • -   Phân tích các hoạt động quả quá trình
    • -   Tính toán Kanban
    • -   Xem xét Kanban
   • Nguyên nhân và kết quả
   • FMEA, và ứng dụng của FMEA
   • Tổ chức dữ liệu
   • Phân tích từn loại dữ liệu và cách sử dụng dữ liệu
   • Ví dụ về phân tích nguyên nhân gốc
  2. Kiểm định giả thuyết thống kê
   • Ứng dụng kiểm định giả thuyết thống kê trong minitab
   • Tổng quan về kiểm định giả thuyết thống kê
    • -   P Value
   • Kiểm định chuẩn
    • -   Normality Test in Minitab
   • Kiểm định T
    • -   T Test in Minitab
    • -   Making a Helicopter
    • -   T Test Movie and Exercise
   • Paired T Test
    • -    Paired T Test in Minitab
    • -   Paired T Test Movie and Exercise
   • ANOVA – Analysis of Variance
    • -   ANOVA in Minitab
    • -   ANOVA Movie and Exercise
    • -   F Statistics and p Value
   • Equal Variances
    • -   Test for Equal Variances in Minitab
    • -   Test for Equal Variances Exercise
   • Ví dụ về kiểm định giả thuyết thống kê
  3. Làm việc nhóm
   • Lắng nghe và suy nghĩ trong làm việc
  4. Hồi quy
   • Sự tương quan và sự phân tán
   • Hồi quy tuyến tính
   • Xem xét và diễn giải hồi quy
  5. Thiết kế thí nghiệm
   • Giới thiệu về DOE
   • 2 yếu tố DOE
   • 3 yếu tố DOE
   • Ví dụ DOE
  6. Xem xét phân tích
   • Ma trận vấn đề - nguyên nhân – giải pháp
   • Xem xét phân tích
 • GIAI ĐOẠN “CẢI TIẾN” CỦA TIẾN TRÌNH CẢI TIẾN DMAIC

  1. Phát triển giải pháp
   • Phát triển các giải pháp sáng tạo
   • Suy nghĩ kiểu Brute
   • Đánh giá và lựa chọn giải pháp
   • Ma trận ưu tiên
   • Ví dụ về ma trận QFD
   • Phân tích lợi ích chi phí
   • Phân tích Dupont
   • Chí phí trên một ppm
   • Sắp xếp nhà xưởng và lưu đồ quá trình
   • Kanban
   • Tính toàn năng lực quá trình mới
   • TPM - Bảo trì năng suất toàn diện
   • Ví dụ về phát triển giải pháp
  2. Thực hiện giải pháp thí điểm
   • Risks, Rewards, and Piloting
   • Minitab Piloting Improvements
   • FMEA Evaluating Risks Example
  3. Gemba Kaizen
   • Giới thiệu về Gemba Kaizen
   • 7 lãng phí
   • 5S
   • Standardization
   • Phương pháp ngăn ngừa sai lỗi - Poka Yoke
   • Quy trình Kaizen
   • Ví dụ về Gemba Kaizen
  4. Hoạch định việc áp dụng làm việc nhóm
   • Kỹ năng tạo sự ảnh hưởng
  5. Tổng hợp và kiểm tra
   • Tổng hợp lại giai đoạn “cải tiến”
   • Bài kiểm tra cho giai đoạn “cái tiến”
 • GIAI ĐOẠN “KIỂM SOÁT” CỦA TIẾN TRÌNH CẢI TIẾN DMAIC

  1. Kiểm soát chất lượng
   • Kiểm soát chất lượng
   • Theo dõi hành động cải tiến
   • Triển khai theo Control Plan
   • Chuẩn hóa công việc và tài liệu
  2. Duy trì thành quả cải tiến
   • Theo dõi và đánh giá kết quả
   • Biểu đồ kiểm soát cho dữ liệu định tính
   • Biểu đồ kiểm soát cho dữ liệu định lượng
   • Đánh giá trước và sau tiến trình DMAIC trong minitab
   • Đánh giá mức độ 6 sigma
   • Hệ thống quản lý trực quan
   • Chủ nhân quá trình và bài học kinh nghiệm
   • Chuẩn quá quá trình
   • 5S
   • TPM
   • Kanban
  3. Tổng quan giai đoạn “kiểm soát”
   • Các nội dung chính của giai đoạn Kiểm soát
   • Xem xét lại kết quả của tiến trình DMAIC
   • Hoàn thành dự án và chứng nhận kết quả
   • Ví dụ về giai đoạn kiểm soát
Thời lượng
6 ngày

Hình ảnh

Video clip

Fan page Facebook