Lịch huấn luyện 2017

  

 

THÁNG 12-2017

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp 15/12/2017 1 ngày Gameloft
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp 21/11/2017
22/11/2017
19/12/2017
3 ngày Pou Sung
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp 25/12/2017
26/12/2017
2 ngày Prime Asia
(Vũng Tàu)

 

THÁNG 11-2017

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Kỹ năng định hướng kết quả công việc hiệu quả 02/11/2017
09/11/2017
2 ngày Gameloft
Kỹ năng lãnh đạo chuyên nghiệp 16/11/2017
23/11/2017
2 ngày Gameloft
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp

21/11/2017
22/11/2017
19/12/2017

3 ngày Pou Sung

 

THÁNG 10-2017

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Talk Show: Xây dựng thương hiệu cá nhân 06/10/2017 1 ngày Dai-Ichi Life
(Cần Thơ)
Quản lý cảm xúc hiệu quả 11/10/2017 1 ngày Pou Yuen
13/10/2017 1 ngày
18/10/2017 1 ngày
17/10/2017 1 ngày Pou Phong
Talk Show: Xây dựng thương hiệu cá nhân 20/10/2017 1 ngày Dai-Ichi Life
(Hạ Long)

 

THÁNG 09-2017

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Kỹ năng truyền cảm hứng và lãnh đạo 05/09/2017 1 ngày Pou Phong
Nghệ thuật thuyết trình chuyên nghiệp 07/09/2017
08/09/2017
2 ngày FPT Software
Tư duy sáng tạo - đổi mới 07/09/2017 1 ngày Pou Yuen
08/09/2017 1 ngày
Chất lượng & thỏa mãn khách hàng toàn diện 09/09/2017
16/09/2017
8 ngày CX Tech
Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả 12/09/2017 1 ngày Pou Phong
Kỹ năng truyền cảm hứng và lãnh đạo 13/09/2017 1 ngày Pou Yuen
14/09/2017 1 ngày
15/09/2017 1 ngày
Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp 15/09/2017
22/09/2017
29/09/2017
3 ngày Gameloft
Kỹ năng giao tiếp và bán hàng chuyên nghiệp 19/09/2017 1 ngày Nam Mỹ
Kỹ năng đàm phán thương lượng hiệu quả 20/09/2017 1 ngày FPT Trading
Talk Show: Xây dựng thương hiệu cá nhân 22/09/2017 1 ngày Dai-Ichi Life
(Hội An)
Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả 26/09/2017 1 ngày Pou Yuen
27/09/2017 1 ngày
28/09/2017 1 ngày

 

THÁNG 08-2017

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Kỹ năng giao tiếp truyền đạt hiệu quả 04/08/2017 1 ngày Pou Phong
Chất lượng & thỏa mãn khách hàng toàn diện 05/08/2017
12/08/2017
19/08/2017
8 ngày CX Tech
Kỹ năng giao tiếp truyền đạt hiệu quả 09/08/2017 1 ngày Pou Yuen
11/08/2017 1 ngày Pou Yuen
16/08/2017 1 ngày Pou Yuen
Kỹ năng điều hành cuộc họp và báo cáo chuyên nghiệp 18/08/2017
25/08/2017
2 ngày FPT Software

 

THÁNG 07-2017

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Dẫn dắt đội ngũ xây dựng thương hiệu CS DLVN (nâng cao) 05/07/2017
06/07/2017
2 ngày Dai-Ichi Life
Kỹ năng phục vụ và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp 06/07/2017
07/07/2017
2 ngày Sony
Bảy thói quen của người thành đạt 07/07/2017
08/07/2017
2 ngày San Miguel Pure Foods
Quản lý hiệu quả: Chìa khóa tạo thành công 11/07/2017
12/07/2017
2 ngày Dai-Ichi Life
Teambuilding "Xây dựng quân đoàn thép" 14/07/2017 1 ngày Tongwei
Đồng Tháp
Chất lượng & thỏa mãn khách hàng toàn diện 15/07/2017
22/07/2017
29/07/2017
8 ngày CX Tech
Kỹ năng phục vụ và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp 20/07/2017
21/07/2017
2 ngày Sony (HN)
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 25/07/2017
26/07/2017
2 ngày FPT Software
Bảy thói quen của người thành đạt 27/07/2017
28/07/2017
2 ngày San Miguel Pure Foods

 

THÁNG 06-2017

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Kỹ năng truyền cảm hứng và lãnh đạo 01/06/2017 1 ngày Pou Yuen
Teambuilding "Xây dựng tinh thần đồng đội" 05/06/2017 1 ngày Tongwei
Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả (PDCA) 08/06/2017 1 ngày Pou Yuen
09/06/2017 1 ngày
Kỹ năng giao tiếp truyền đạt hiệu quả 15/06/2017
16/06/2017
2 ngày FPT Software
Quản lý chuyên án hiệu quả 22/06/2017 1 ngày Pou Yuen
23/06/2017 1 ngày
Kỹ năng quản lý & sắp xếp thời gian hiệu quả 24/06/2017 1 ngày Maxim
Kỹ năng phục vụ và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp 30/06/2017
01/07/2017
2 ngày Sony

 

THÁNG 05-2017

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả 12/05/2017
02/06/2017
2 ngày FPT Software
Kỹ năng giao tiếp truyền đạt hiệu quả 17/05/2017 1 ngày Pou Yuen
19/05/2017 1 ngày Pou Sung
20/05/2017 1 ngày Pou Yuen
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả 23/05/2017 1 ngày Pou Yuen
Kỹ năng giao tiếp truyền đạt hiệu quả 24/05/2017 1 ngày Pou Yuen
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả 25/05/2017 1 ngày Pou Yuen
Kỹ năng truyền cảm hứng và lãnh đạo 26/05/2017 1 ngày Pou Sung
27/05/2017 1 ngày Pou Yuen
Quản lý hiệu quả sự thay đổi 27/05/2017 1 ngày FPT Software
Kỹ năng truyền cảm hứng và lãnh đạo 31/05/2017 1 ngày Pou Yuen

 

THÁNG 04-2017

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Xây dựng thương hiệu cá nhân 12/04/2017 3,5 tiếng Dai-Ichi Life
(Quảng Nam)
Kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả 13/04/2017
14/04/2017
02 ngày FPT Software

 

THÁNG 03-2017

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Đào tạo kỹ năng sư phạm cho giảng viên nội bộ 06/03/2017
07/03/2017
08/03/2017
09/03/2017
10/03/2017
05 ngày Thủy Điện
Tuyên Quang

 

THÁNG 01-2017

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Quản trị theo mục tiêu - MBO 07/01/2017
14/01/2017
02 ngày CX Tech
Kỹ năng quản lý con người 17/01/2017
18/01/2017
02 ngày Dai-Ichi Life

Hình ảnh

K? n?ng l?p k? ho?ch lm vi?c hi?u qu? - MTex (16-11-2013)Pht Huy N?ng L?c Lm Vi?c Nhm Hi?u Qu? (Teamwork) - FPT Software (22 & 23.05.2018)Teambuiding \BM chuyn nghi?p 1 n?m - LG-Vina (03-04-2013)K? n?ng ?m phn th??ng l??ng hi?u qu? - DKSH (05.06.2015)Teambuiding \T? duy ph?c v? khch hng chuyn nghi?p - Jetstar (14.07.2015)LG-VINA chng ta l m?t gia ?nhLeadership - Gameloft (24 & 31.08.2016)Pht tri?n s?c m?nh ti?m ?n  FPT Software (27.08.2019)Qu?n l ch?t l??ng ton di?n - Maxim (26 & 27.10.2018)Teambuiding \Khm ph s?c m?nh ti?m ?n - Menon (18.07.2015)K? n?ng bn hng & ch?m sc Khch Hng chuyn nghi?p - ISUZU (29 & 30.09.2014)Train The Trainer - GameloftRa quy?t ??nh v gi?i quy?t v?n ?? - Sunjin ??ng Nai- 15-08-2012Ra quy?t ??nh v gi?i quy?t v?n ?? - Sunjin ??ng Nai- 15-08-2012Phn tch v ki?n ngh? v?n ??  PouYuen (12.12.2019)K? n?ng phn tch, gi?i quy?t v?n ?? v ra quy?t ??nh hi?u qu? - PouChen (03.11.2015)Be-live Our Service Culture - SONY (25-07-2013)K? n?ng lnh ??o theo tnh hu?ng  Gameloft (10 & 17.09.2018)

Video clip

Fan page Facebook