Nhận Thức Về ISO/TS 16949

Mục tiêu
 • Học viên sau khi hoàn tất khóa đào tạo này sẽ hiểu rõ hơn các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009, cũng như khả năng ứng dụng các yêu cầu này trong hoạt động sản xuất theo yêu cầu của khách hàng như Ford Motor Co., GM, Daimler Chrysler, Mercedes Benz, BMW, Fiat, ...
 • Xem xét các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009
 • Trang bị khả năng xác định các yêu cầu cần thực hiện để nâng cấp các hệ thống ISO 9001:2008, QS-9000 hoặc ISO/TS 16949:1994 thành hệ thống ISO/TS 16949:2009
 • Trang bị khả năng lên kế hoạch và quản lý việc thực hiện dự án ISO/TS 16949:2009
 • Trang bị khả năng xác định các quy trình cần thiết trong hệ thống quản lý chất lượng và trình tự, tương tác
Đối tượng
 • Khóa đào tạo này dành cho các Anh/Chị có kinh nghiệm làm việc trong các hệ thống chất lượng trong lĩnh vực cơ khí ô tô (chẳng hạn như QS-9000, VDA 6.1) hoặc đã từng làm việc trong lĩnh vực sản xuất.
 • Khóa đào tạo này cũng thích hợp cho các Anh/Chị quan tâm đến việc vận hành và/hoặc đánh giá theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009
Phương pháp đào tạo
 • Thuyết trình Power Point, thuyết trình nhóm
 • Tham gia thảo luận, hướng dẫn, kèm cặp qua việc thực hành kết nối đến công việc thực tế (trò chơi, bài tập)
 • Xem video clip minh họa, đóng vai và diễn kịch
 • Xử lý tình huống thực tế và kèm sách tham khảo
 • Kể chuyện/Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
 • Từng học viên sẽ được thực hành giảng dạy và được góp ý, chỉnh sửa ngay tại lớp
Nội dung
  1. Các khái niệm, nguyên tắc về quản lý chất lượng
  2. Lịch sử phát triển tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009
  3. Phạm vi áp dụng và lợi ích của ISO/TS 16949:2009
  4. Mô hình của tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009 và các công cụ (tools) bắt buộc của tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009
  5. Mối liên hệ giữa ISO/TS 16949 và 5 Core tools
  6. Các khái niệm và thuật ngữ được sử dụng trong tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009
  7. Phân tích và diễn giải để hiểu rõ từng yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009
   • Trách nhiệm của lãnh đạo
   • Quản lý nguồn lực
   • Tạo sản phẩm
   • Đo lường, phân tích và cải tiến
  8. Sơ lược về 5 Core tools (PPAP, APQP, FMEA, SPC, MSA
   • Chức năng của từng công cụ
   • Lợi ích của từng công cụ
   • Các trường hợp áp dụng của từng công cụ
  9. Các bước xây dựng ISO/TS 16949:2009
  10. Thi cuối khóa và cấp chứng chỉ
Thời lượng
2 ngày

Hình ảnh

Video clip

Fan page Facebook