Quản lý Direct Marketing

Mục tiêu
 • Nắm bắt được căn bản về Marketing và Direct Marketing
 • Nắm bắt được các hoạt động Dicrect Marketing hiệu quả
 • Cơ hội thực hành các hoạt động Direct Marketing một cách sáng tạo
 • Đề xuất và áp dụng các hoạt động Direct Marketing hiệu quả vào hoạt động Marketing của công ty
Đối tượng
 • Dành cho các quản lý, nhân viên phụ trách tiếp thị tại các doanh nghiệp.
 • Các nhà quản trị thương hiệu, cán bộ phụ trách đối ngoại (PR)
Phương pháp đào tạo
 • Thuyết trình Power Point, thuyết trình nhóm
 • Tham gia thảo luận, hướng dẫn, kèm cặp qua việc thực hành kết nối đến công việc thực tế (trò chơi, bài tập)
 • Xem video clip minh họa, đóng vai và diễn kịch
 • Xử lý tình huống thực tế và kèm sách tham khảo
 • Kể chuyện/Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
 • Từng học viên sẽ được thực hành giảng dạy và được góp ý, chỉnh sửa ngay tại lớp
Nội dung
 • Giới thiệu sơ lược Marketing

  1. Khái niệm chiến lược Marketing
  2. Chiến lược Marketing và vòng đời sản phẩm
  3. Marketing hỗn hợp (4P và 8P)
 • Khái niệm về Direct Marketing

  1. Khái quát về Direct Marketing
  2. Nguyên nhân để xuất hiện Direct Marketing
  3. Các hình thức Direct Marketing
 • Các hoạt động Direct Marketing hiệu quả

  1. Bưu phẩm thư trực tiếp
   • Phong bì bên ngoài
   • Thư quảng cáo ngụy trang
   • Thư chào hàng
   • Lời quảng cáo
   • Nhấn mạnh nội dung chính bằng yếu tố đồ họa
   • Tờ thông báo quà tặng
   • Đơn đặt hàng
   • Bao thư hồi đáp thương mại
  2. Thư tín trực tiếp (tài liệu quảng cáo dài)
   • Sách quảng cáo khổ tạp chí - Magalog
   • Sắp xếp tài liệu quảng cáo dài
   • Kỹ thuật hữu hiệu thiết kế tài liệu quảng cáo dài
  3. Tài liệu quảng cáo ngắn
   • Lựa chọn các hình thức quảng cáo ngắn
    • -   Bưu thiếp
    • -   Bưu thiếp đôi
    • -   Tờ quảng cáo khổ lớn
    • -   Tờ bướm
    • -   Tài liệu quảng cáo xé ra
    • -   Vật có hình thể 3 chiều
   • Thư khẩn - yêu cầu phúc đáp
   • Phiếu giảm chi phí
  4. Sách hàng mẫu (catalogue)
   • Thiết kế catalog
   • Những ý tưởng nhằm tăng lượng khách mua hàng từ catalog
   • Các quy tắc viết lời quảng cáo cho catalog
  5. Thuyết trình về sản phẩm và cho sử dụng miễn phí
   • Bước 1: Xác định sản phẩm cần giới thiệu
   • Bước 2: Thiết kế chương trình chi tiết
   • Bước 3: Chọn danh sách khách hàng mục tiêu
   • Bước 4: Thiết kế thư mời hấp dẫn - gửi thư
   • Bước 5: Giao việc, trao quyền, trách nhiệm và kiểm soát
   • Bước 6: Nhắc nhớ khách hàng bằng điện thoại
   • Bước 7: Làm demo (chạy thử chương trình)
   • Bước 8: Tiến hành giới thiệu sản phẩm và cho dùng thử
  6. Marketing trực tiếp qua điện thoại
   • Ứng dụng của marketing qua điện thoại
   • Marketing theo chiều gọi ra
   • Marketing theo chiều gọi vào
  7. Marketing điện tử
   • Marketing bằng thư điện tử
   • Marketing thông qua trang web của công ty
   • Marketing thông qua các trang web nổi tiếng
 • Thời lượng
  2 - 3 ngày

  Hình ảnh

  K? n?ng l?p k? ho?ch lm vi?c hi?u qu? - MTex (16-11-2013)Pht Huy N?ng L?c Lm Vi?c Nhm Hi?u Qu? (Teamwork) - FPT Software (22 & 23.05.2018)Teambuiding \BM chuyn nghi?p 1 n?m - LG-Vina (03-04-2013)K? n?ng ?m phn th??ng l??ng hi?u qu? - DKSH (05.06.2015)Teambuiding \T? duy ph?c v? khch hng chuyn nghi?p - Jetstar (14.07.2015)LG-VINA chng ta l m?t gia ?nhLeadership - Gameloft (24 & 31.08.2016)Pht tri?n s?c m?nh ti?m ?n FPT Software (27.08.2019)Qu?n l ch?t l??ng ton di?n - Maxim (26 & 27.10.2018)Teambuiding \Khm ph s?c m?nh ti?m ?n - Menon (18.07.2015)K? n?ng bn hng & ch?m sc Khch Hng chuyn nghi?p - ISUZU (29 & 30.09.2014)Train The Trainer - GameloftRa quy?t ??nh v gi?i quy?t v?n ?? - Sunjin ??ng Nai- 15-08-2012Ra quy?t ??nh v gi?i quy?t v?n ?? - Sunjin ??ng Nai- 15-08-2012Phn tch v ki?n ngh? v?n ?? PouYuen (12.12.2019)K? n?ng phn tch, gi?i quy?t v?n ?? v ra quy?t ??nh hi?u qu? - PouChen (03.11.2015)Be-live Our Service Culture - SONY (25-07-2013)K? n?ng lnh ??o theo tnh hu?ng Gameloft (10 & 17.09.2018)

  Video clip

  Fan page Facebook