Quản lý đội ngũ kinh doanh hiệu quả

Mục tiêu
 • Biết cách tuyển dụng đúng nhân viên kinh doanh phù hợp
 • Hiểu rõ cách tổ chức đội kinh doanh hiệu quả
 • Biết cách lãnh đạo và động viên đội ngũ kinh doanh
 • Có khả năng giám sát đội kinh doanh
 • Có thể đánh giá việc thực hiện của đội ngũ kinh doanh
Đối tượng
 • Các Giám đốc, Trưởng/Phó Phòng kinh doanh
 • Các Trưởng nhóm phụ trách bán hàng
Phương pháp đào tạo
 • Thuyết trình Power Point, thuyết trình nhóm
 • Tham gia thảo luận, hướng dẫn, kèm cặp qua việc thực hành kết nối đến công việc thực tế (trò chơi, bài tập)
 • Xem video clip minh họa, đóng vai và diễn kịch
 • Xử lý tình huống thực tế và kèm sách tham khảo
 • Kể chuyện/Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
 • Từng học viên sẽ được thực hành giảng dạy và được góp ý, chỉnh sửa ngay tại lớp
Nội dung
 • Giới thiệu và định hướng nghề nghiệp

  1. Vai trò của đội ngũ kinh doanh
  2. Tầm quan trọng của việc quản lý đội ngũ kinh doanh
  3. Bạn là tuýp người quản lý kinh doanh nào?
  4. Phong cách quản lý kinh doanh của bạn là gì?
 • Tuyển dụng nhân viên kinh doanh hiệu quả

  1. Quy trình tuyển dụng hiệu quả
  2. Hoạch định tuần và tháng làm việc đầu tiên
 • Tổ chức đội ngũ kinh doanh hiệu quả

  1. Những điều cơ bản của tổ chức
  2. Trải rộng việc quản lý
  3. Giao quyền - Ủy quyền
  4. Quản lý tổ chức thông qua giao tiếp
   • Giao tiếp trang trọng
   • Giao tiếp thân mật
  5. Phạm vi nhiệm vụ được giao trong đội ngũ kinh doanh
 • Hướng dẫn và hỗ trợ đội ngũ nhân viên kinh doanh làm việc hiệu quả

  1. Họp lên kế hoạch trước khi gặp khách hàng
  2. Cuộc họp bán hàng
  3. Họp đánh giá
  4. Theo sát nhân viên kinh doanh
  5. Khi mất khách hàng quan trọng
  6. Giải quyết khủng hoảng
 • Chỉ tiêu doanh số và đánh giá hiệu quả công việc

  1. Phân chia chỉ tiêu doanh số hàng năm
  2. Ứng dụng phân chia chỉ tiêu doanh số
  3. Dùng chỉ tiêu doanh số như công cụ động viên
  4. Kế hoạch đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên
  5. Đánh giá hiệu quả làm việc với từng nhân viên
  6. Họp đánh giá hiệu quả làm việc
 • Khuyến khích động viên đội ngũ nhân viên kinh doanh

  1. Khái niệm cơ bản về việc động viên
  2. Những yếu tố có thể động viên, khuyến khích nhân viên kinh doanh
   • Thu nhập
   • Cơ hội thăng tiến
   • Được trao quyền
   • Được quản lý công nhận
   • Được đối xử công bằng
   • Thực hành khuyến khích, động viên nhân viên kinh doanh
 • Thời lượng
  2 - 3 ngày

  Hình ảnh

  Video clip

  Fan page Facebook