Quản lý hiệu quả sự thay đổi trong thời kỳ khủng hoảng

Mục tiêu
 • Giúp đạt hiệu quả cao trong quản lý sự thay đổi
 • Các nhà quản lý sẽ nhận diện được những phản ứng đối với sự thay đổi
 • Biết cách ứng phó, giảm lo lắng, căng thẳng đối với sự thay đổi
 • Biết cách xác định những người thực hiện thay đổi
 • Biết cách làm việc với những người chống lại sự thay đổi
Đối tượng
 • Các nhà lãnh đạo, cán bộ quản lý dự án.
 • Các nhà quản trị, điều hành doanh nghiệp, các Giám đốc.
 • Các trưởng, phó phòng và các chuyên viên.
 • Các nhà nghiên cứu thị trường.
 • Các chuyên viên bán hàng
Phương pháp đào tạo
 • Thuyết trình Power Point, thuyết trình nhóm
 • Tham gia thảo luận, hướng dẫn, kèm cặp qua việc thực hành kết nối đến công việc thực tế (trò chơi, bài tập)
 • Xem video clip minh họa, đóng vai và diễn kịch
 • Xử lý tình huống thực tế và kèm sách tham khảo
 • Kể chuyện/Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
 • Từng học viên sẽ được thực hành giảng dạy và được góp ý, chỉnh sửa ngay tại lớp
Nội dung
 • Ý thức sẳn sàng để thay đổi

  1. Sự cần thiết và tất yếu của sự thay đổi
  2. Các điều kiện cần đáp ứng trước khi thay đổi
   • Nhà quản lý làm việc hiệu quả và được kính trọng
   • Nhân viên có động lực thay đổi
   • Xây dựng môi trường không theo cấp bậc mà theo văn hóa hỗ trợ
  3. Sẵn sàng để thay đổi
   • Đánh giá khả năng sẵn sàng thay đổi của bộ phận
   • Triển khai phương pháp tiếp cận, xử lý công việc hàng ngày
   • Tạo điều kiện để mọi người đóng góp ý kiến/ý tưởng
   • Đẩy lùi sự sợ hãi

  Trong phần này, các nhà quản lý sẽ nhận ra được sự cần thiết và ý thức được rằng: muốn phát triển, trước tiên tự bản thân, bộ phận của mình phải thay đổi. Các quản lý sẽ biết được cách sẵn sàng để thay đổi một cách khoa học

 • Các bước để thay đổi khoa học

  1. Quy trình thay đổi theo 7 bước
   • Bước 1: Huy động nguồn lực và cam kết
   • Bước 2: Xác định tầm nhìn (lợi ích của tập thể và lợi ích của cá nhân)
   • Bước 3: Xác định vai trò lãnh đạo
   • Bước 4: Tập trung vào các hoạt động mang lại kết quả
   • Bước 5: Bắt đầu từ thay đổi nhỏ, lan truyền sang các bộ phận
   • Bước 6: Cụ thể hóa kết quả mong muốn và các chính sách, quy trình
   • Bước 7: Kiểm soát và điều chỉnh phù hợp
  2. Vai trò của người lãnh đạo và bộ phận HR (nhân sự)
  3. Những sai lầm cần tránh khi quản lý sự thay đổi
   • Đừng cố áp đặt một giải pháp có sẵn và đã được áp dụng
   • Đừng đặt tất cả các bộ phận vào chung cùng một giải pháp
   • Đừng giao trọng trách cho bộ phận nhân sự
   • Không nên chỉ dựa vào việc khắc phục kỹ thuật
   • Không nên nỗ lực thay đổi tất cả mọi thứ cùng lúc

  Sau khi đã ý thức và sẵn sàng thay đổi, trong phần này các nhà quản lý sẽ tìm hiểu 7 bước trong quy trình quản lý sự thay đổi, họ sẽ biết cách hạn chế, loại bỏ các sai lầm trong quá trình để quản lý thực hiện sự thay đổi một cách hiệu quả.

 • Thực hiện thay đổi một cách hiệu quả

  1. Tranh thủ sự tham gia và hỗ trợ của những người gây ảnh hưởng
  2. Lập kế hoạch thực hiện
   • Đơn giản
   • Được hình thành từ những nhân viên ở các cấp có ảnh hưởng
   • Khả thi
   • Xác định rõ vai trò và trách nhiệm
   • Linh hoạt
  3. Hỗ trợ kế hoạch bằng những thông điệp và hành động nhất quán
  4. Triển khai cơ cấu hỗ trợ (huấn luyện, thí điểm, khen thưởng, …)
  5. Đánh dấu các điểm mốc
  6. Giao tiếp không ngừng để thúc đẩy mọi người thực hiện thay đổi
   • Giao tiếp giải thích phạm vi thay đổi
   • Giải thích tiêu chí và cách đánh giá kết quả, mức độ thành công
   • Giải thích chế độ khen thưởng
   • Lặp đi lặp lại mục đích thay đổi và các hành động trong kế hoạch
   • Sử dụng phương pháp giao tiếp đa dạng
   • Giao tiếp phải mang tính hai chiều
   • Luôn làm gương trong quá trình thực hiện thay đổi

  Sau khi đã tìm hiểu 7 bước trong quy trình quản lý sự thay đổi, biết cách hạn chế, loại bỏ các sai lầm trong quá trình thay đổi, trong phần này các nhà quản lý sẽ triển khai kế hoạch thành hành động, họ sẽ biết cách quản lý thực hiện sự thay đổi một cách khoa học và hiệu quả nhất.

 • Phương pháp giúp đạt hiệu quả cao trong quản lý sự thay đổi

  1. Các giai đoạn phản ứng với sự thay đổi
   • Giai đoạn sốc (bị bất ngờ)
   • Giai đoạn phòng thủ
   • Giai đoạn nhận thức
   • Giai đoạn chấp nhận và thích ứng
  2. Các bí quyết ứng phó với sự thay đổi (10 bí quyết)
  3. Phương pháp chọn những người thực hiện thay đổi
  4. Phương pháp làm việc với những người chống đối thay đổi

  Trong phần nội dung này, các nhà quản lý sẽ nhận diện được những phản ứng đối với sự thay đổi, biết cách ứng phó, giảm lo lắng, căng thẳng đối với sự thay đổi và đặc biệt là họ sẽ biết cách xác định những người thực hiện thay đổi, biết cách làm việc với những người chống lại sự thay đổi

 • Thời lượng
  2 - 3 ngày

  Hình ảnh

  Video clip

  Fan page Facebook