Quản lý thời gian hiệu quả

Mục tiêu
 • Các nhà quản lý sẽ biết cách quản lý thời gian hiệu quả
 • Biết sắp xếp, ưu tiên trong công việc
 • Biết cách giảm thiểu và tránh xa “kẻ đánh cắp thời gian”
 • Biết cách ủy quyền và giao việc hiệu quả
Đối tượng
 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc)
 • Đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp (các Giám đốc chức năng, Trưởng/Phó các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp) mong muốn quản lý thời gian vàng bạc của mình một cách hiệu quả.
Phương pháp đào tạo
 • Thuyết trình Power Point, thuyết trình nhóm
 • Tham gia thảo luận, hướng dẫn, kèm cặp qua việc thực hành kết nối đến công việc thực tế (trò chơi, bài tập)
 • Xem video clip minh họa, đóng vai và diễn kịch
 • Xử lý tình huống thực tế và kèm sách tham khảo
 • Kể chuyện/Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
 • Từng học viên sẽ được thực hành giảng dạy và được góp ý, chỉnh sửa ngay tại lớp
Nội dung
 • Biết được thời gian của nhà quản lý

  1. Nhu cầu thời gian của nhà quản lý
  2. Chuẩn đoán thời gian
  3. Loại bỏ các yếu tố làm lãng phí thời gian
 • Bí quyết để sử dụng thời gian hiệu quả

  1. Kỷ luật trong cuộc sống
   • Cuộc sống hệ thống hóa
   • Hợp lý trong việc sử dụng thời gian
   • Bài tập ứng dụng về sử dụng thời gian hiệu quả
  2. Các bước ứng dụng thời gian hiệu quả
   • Xếp đặt công việc cho một giờ
   • Một ngày làm việc chặt chẽ
   • Những việc làm hữu ích
   • Bắt tay vào việc, sẽ thấy khả năng
   • Kiểm soát thời gian
   • Xác lập mục tiêu công việc
   • Lập kế hoạch thực hiện công việc
   • Đặt ưu tiên
   • Hạn chế những việc chen ngang
   • Điều hành cuộc họp hiệu quả
 • Người giỏi không phải là người làm tất cả (Nghệ thuật giao việc và ủy quyền)

  1. Khái niệm giao việc và ủy quyền
   • Giao việc và ủy quyền là gì?
   • Các lợi ích của việc giao việc và ủy quyền
  2. Các rào cản khi giao việc và ủy quyền
  3. Những điểm cơ bản của giao việc, ủy quyền
   • Văn hóa nơi làm việc
   • Niềm tin về nhân viên
  4. Các mối quan hệ trong công việc
  5. Sáu bước giao việc và ủy quyền hiệu quả
  6. Các bí quyết để giao việc, ủy quyền thành công
   • Huấn luyện nhân viên trước khi giao việc, ủy quyền
   • Xác định rõ và mô tả từng nhiệm vụ khi giao việc
   • Khi giao việc cần xác định thời hạn hoàn thành và chất lượng mong muốn
   • Khi ủy quyền cần xác định phạm vi thẩm quyền
   • Tạo hệ thống thông tin phản hồi
 • Thời lượng
  2 - 3 ngày

  Hình ảnh

  Video clip

  Fan page Facebook