Quản lý xung đột

Mục tiêu
 • Giúp học viên tham gia hiểu được tầm quan trọng của việc cân bằng của giá trị cá nhân và văn hóa doanh nghiệp để giảm thiểu sự xuất hiện của xung đột tiêu cực.
 • Hiểu được nguyên nhân xảy ra xung đột để phòng ngừa các trường hợp mất kiểm soát khi có xung đột diễn ra.
 • Biết cách ứng dụng mô hình giải quyết xung đột vào trong thực tế công việc
 • Giúp học viên có thái độ tích cực khi giải quyết xung đột, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả.
Đối tượng
 • Các nhà quản trị, điều hành doanh nghiệp, các giám đốc, các trưởng, phó phòng
 • Các chuyên viên, các nhân viên muốn kiểm soát và giải quyết tốt các tình huống xung đột xảy ra trong công việc.
Phương pháp đào tạo
 • Thuyết trình Power Point, thuyết trình nhóm
 • Tham gia thảo luận, hướng dẫn, kèm cặp qua việc thực hành kết nối đến công việc thực tế (trò chơi, bài tập)
 • Xem video clip minh họa, đóng vai và diễn kịch
 • Xử lý tình huống thực tế và kèm sách tham khảo
 • Kể chuyện/Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
 • Từng học viên sẽ được thực hành giảng dạy và được góp ý, chỉnh sửa ngay tại lớp
Nội dung
 • Mối quan hệ

  1. Mối quan hệ là gì?
  2. Các mối quan hệ trong tổ chức
   • Mối quan hệ chính thức
   • Các mối quan hệ không chính thức
  3. Các mối quan hệ bên ngoài
 • Mối quan hệ và văn hóa doanh nghiệp

  1. Văn hóa doanh nghiệp là gì?
  2. Sự khác biệt trong văn hóa tổ chức và sự ảnh hưởng đến việc xây dựng mối quan hệ tại nơi làm việc
  3. Phẩm chất cá nhân và khả năng giao tiếp trong môi trường làm việc
   • Phẩm chất cá nhân
   • Khả năng giao tiếp trong môi trường làm việc
   • Khả năng đồng cảm
 • Khái niệm xung đột

  1. Giá trị cá nhân
  2. Nguyên nhân xung đột
   • Khác nhau về mục tiêu, giá trị, nhu cầu
   • Các giá trị đe dọa
   • Sự chỉ trích
   • Tình cảm chi phối
   • Khác biệt trong nhận thức về động cơ, lời nói, hành động và tình huống
   • Không sẵn lòng giải quyết vấn đề, cộng tác hay thoả hiệp
  3. Các xung đột thường gặp trong môi trường làm việc
   • Xung đột công tác, nhiệm vụ
   • Xung đột trong phương pháp thực hiện
   • Xung đột trong mối quan hệ
 • Quản lý xung đột hiệu quả

  1. Phân loại để giải quyết
   • Xung đột trực tiếp
   • Xung đột giữa những người khác
  2. Mô hình 4 bước giải quyết xung đột
   • Tìm kiếm sự đồng cảm và điểm chung
   • Làm rõ mục tiêu
   • Tìm giải pháp
   • Thống nhất giải pháp
  3. Các nguyên tắc dành cho người trung gian giải quyết xung đột
  4. Giải quyết xung đột mang tính xây dựng tích cực
  5. Giải quyết các tình huống xung đột thực tế
 • Thời lượng
  2 - 3 ngày

  Hình ảnh

  Video clip

  Fan page Facebook