Tuyển dụng

Trợ Giảng

 1. Tên vị trí: Trợ giảng
 2. Cấp bậc: Nhân viên
 3. Loại hình công việc: Bán thời gian
 4. Địa điểm làm việc: TPHCM
 5. Số lượng: 02

Xem tiếp...

Tuyển Dụng: Nhân Viên Tư Vấn

tuyen dung 2018 01

 1. Tên vị trí: TƯ VẤN VIÊN
 2. Cấp bậc: Nhân viên
 3. Thời gian làm việc: 40 giờ/tuần (8:00 - 17h30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)
 4. Địa điểm làm việc: Quận Bình Thạnh - TPHCM
 5. Mức lương: Thỏa thuận
 6. Số lượng: 02

Xem tiếp...

Hình ảnh

K? n?ng l?p k? ho?ch lm vi?c hi?u qu? - MTex (16-11-2013)Pht Huy N?ng L?c Lm Vi?c Nhm Hi?u Qu? (Teamwork) - FPT Software (22 & 23.05.2018)Teambuiding \BM chuyn nghi?p 1 n?m - LG-Vina (03-04-2013)K? n?ng ?m phn th??ng l??ng hi?u qu? - DKSH (05.06.2015)Teambuiding \T? duy ph?c v? khch hng chuyn nghi?p - Jetstar (14.07.2015)LG-VINA chng ta l m?t gia ?nhLeadership - Gameloft (24 & 31.08.2016)Pht tri?n s?c m?nh ti?m ?n FPT Software (27.08.2019)Qu?n l ch?t l??ng ton di?n - Maxim (26 & 27.10.2018)Teambuiding \Khm ph s?c m?nh ti?m ?n - Menon (18.07.2015)K? n?ng bn hng & ch?m sc Khch Hng chuyn nghi?p - ISUZU (29 & 30.09.2014)Train The Trainer - GameloftRa quy?t ??nh v gi?i quy?t v?n ?? - Sunjin ??ng Nai- 15-08-2012Ra quy?t ??nh v gi?i quy?t v?n ?? - Sunjin ??ng Nai- 15-08-2012Phn tch v ki?n ngh? v?n ?? PouYuen (12.12.2019)K? n?ng phn tch, gi?i quy?t v?n ?? v ra quy?t ??nh hi?u qu? - PouChen (03.11.2015)Be-live Our Service Culture - SONY (25-07-2013)K? n?ng lnh ??o theo tnh hu?ng Gameloft (10 & 17.09.2018)

Video clip

Fan page Facebook