Tuyển dụng và đãi ngộ người tài

Mục tiêu
 • Các nhà quản lý sẽ nắm bắt được các vấn đề căn bản về tuyển dụng
 • Biết thực hiện quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp để chọn đúng người
 • Biết cách phỏng vấn đạt hiệu quả cao
 • Biết cách giữ chân người tài để phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp
Đối tượng
Chương trình được thiết kế cho phòng nhân sự, cũng như các cấp quản lý để có thể tuyển dụng được người tài và giữ chân họ cho doanh nghiệp.
Phương pháp đào tạo
 • Thuyết trình Power Point, thuyết trình nhóm
 • Tham gia thảo luận, hướng dẫn, kèm cặp qua việc thực hành kết nối đến công việc thực tế (trò chơi, bài tập)
 • Xem video clip minh họa, đóng vai và diễn kịch
 • Xử lý tình huống thực tế và kèm sách tham khảo
 • Kể chuyện/Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
 • Từng học viên sẽ được thực hành giảng dạy và được góp ý, chỉnh sửa ngay tại lớp
Nội dung
 • Những vấn đề căn bản về tuyển dụng

  1. Tuyển chọn trực tuyến
  2. Phỏng vấn tình huống
  3. Phân tích đặc điểm cá nhân liên quan đến công việc
  4. Trắc nghiệm tâm lý
 • Quy trình tuyển dụng

  1. Xác định yêu cầu công việc
  2. Xây dựng các nhiệm vụ và trách nhiệm
  3. Chọn lọc hồ sơ
  4. Chuẩn bị bản câu hỏi và các tình huống thực tế
  5. Phỏng vấn có kết cấu và không có kết cấu
  6. Đánh giá ứng viên và ra quyết định
  7. Thực hành quy trình tuyển dụng
 • Giữ chân người tài

  1. Tầm quan trọng của việc duy trì nhân viên
  2. Các yếu tố ảnh hưởng đến duy trì nhân viên
   • Văn hóa công ty
   • Cạn kiệt tinh thần làm việc
   • Cân bằng giữa công việc và cuộc sống của nhân viên
  3. Những yếu tố có thể giữ chân nhân viên
  4. Những lý do khiến nhân viên ra đi
  5. Huấn luyện các kỹ năng cần thiết cho nhân viên mới
  6. Bí quyết để duy trì nhân viên
 • Tình huống bất khả kháng về nhân sự

  1. Giữ lại những người có giá trị trong quỹ đạo công ty
  2. Tuyển lại nhân viên cũ
  3. Phỏng vấn trước khi nhân viên nghỉ việc
 • Thời lượng
  2 - 3 ngày

  Hình ảnh

  Video clip

  Fan page Facebook